Približno

SailAway će povećati sudjelovanje djece i mladih s ASD-om u jedrenju, poboljšavajući vještine jedrenja i klubova o tome kako ih učinkovito uključiti u jedriličarske aktivnosti i programe, kao i podići svijest roditelja djece s ASD-om o prednostima i pristup takvim mogućnostima.

SailAway ima za cilj

Poboljšanje vještina jedrenjačkih trenera / instruktora u pružanju inkluzivnih jedriličarskih aktivnosti za djecu i mlade s ASD-om i njihovo značajnije angažiranje.

Podizanje svijesti jedriličarskih klubova o pružanju inkluzivnih jedriličarskih aktivnosti za djecu i mlade s ASD-om.

Povećanje svijesti roditelja djece s ASD-om o mogućnostima i pristupu jedriličarskim programima / mogućnostima za njihovu djecu u okruženjima koja su podržana.

Kako će SailAway uspjeti

Razvojem programa za izgradnju kapaciteta za instruktore jedrenja i osposobljavanje ih o tome kako učinkovito uključiti djecu i mlade s ASD-om u jedriličarske aktivnosti.

Razvojem vodiča za jedriličarske klubove koji sadrži smjernice i praktične strategije za provedbu u radu s djecom i mladima s ASD-om.

Razvojem platforme za e-učenje koja će ugostiti module nastavnog plana i programa za izgradnju kapaciteta.

Izradom priručnika za podizanje svijesti o informiranju jedriličarskih klubova i roditelja djece i mladih sa i bez ASD-a o prednostima uključivanja u jedrenje.

Organiziranjem današnjeg dana kao i završne konferencije koja će se održati u Grčkoj.